WELKOM

Welkom op de website van Psyzorg Fryslânde coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) in Friesland.

De Generalistische Basis GGZ (tot 2014 de eerstelijnspsychologie genoemd)  is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin  heel gericht en vrij kortdurend.

Psyzorg Fryslân biedt behandeling en diagnostiek aan voor kinderen, volwassenen en ouderen. Op deze site vindt u verdere informatie over de activiteiten van Psyzorg Fryslân.

Samen sterk!
Samen willen wij sterk staan voor een kwalitatief hoogwaardige generalistische basis GGZ in Friesland. Wij streven er daarbij naar dat deze  generalistische basis GGZ, zo laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis is als mogelijk.

Daarbij staat de zorggroep garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van milde tot matig/ernstige psychische problematiek en indien nodig voor een adequate verwijzing.

Samenwerkingsverbanden.
Omdat we veel waarde hechten aan samenwerkingsverbanden met korte, heldere communicatielijnen hebben we als Friese psychologen het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de zorggroep Psyzorg Fryslân.

Zo is Psyzorg Fryslân ontstaan als serieuze gesprekspartner en een aanspreekpunt  binnen de generalistische basis GGZ in Friesland.