CLIËNTEN

De meeste psychische klachten zijn gelukkig goed te behandelen binnen de generalistische basiszorg . De werkwijze in de GBGGZ bij Psyzorg Fryslân is generalistisch, klachtgericht, laagdrempelig en kortdurend (5 – 12 gesprekken).

Vergoeding
Voorwaarde voor vergoeding van de verzekeringen uit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing. In principe geschiedt dit door de huisarts, maar zorgverzekeraars kunnen in hun polissen ook andere verwijzers aanwijzen (bijv. een Arbo-arts)

De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn (gedateerd) vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is nodig dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft.

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaald zorgproduct en daarmee voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Er wordt dus niet meer zoals vroeger per sessie vergoed.

Veel van de aangesloten vrijgevestigde psychologen hebben contracten met zorgverzekeraars.  Raadpleeg uw zorgverzekeraar indien u vragen heeft over specifieke vergoedingsmogelijkheden.