Verwijzers

Verwijsmogelijkheden en criteria:

Als huisarts heeft u een cruciale rol in de GGZ. Er staan u drie verwijsmogelijkheden ter beschikking, n.l.:

– Klachten die buiten de DSM classificatie vallen. Deze kunnen door u zelf of door de POH-GGZ worden behandeld.

– Een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. Hierbij is een verwijzing naar de
Generalistische Basis GGZ op zijn plaats

– Complexe of risicovolle stoornissen horen thuis in de Gespecialiseerde GGZ.

U kunt dus doorverwijzen naar de GB-GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM IV (of V) of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis.

De psycholoog in de GB-GGZ stelt de definitieve diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet.


De verwijsbrief:

Om uw patiënt voor verzekerde zorg in aanmerking te laten komen eisen de verzekeraars dat de verwijsbrief uitgeschreven/gedateerd is vóór uw eerste gesprek met de psycholoog en dat erin staat:
– dat er (vermoedelijk) sprake is van een DSM-diagnose (en eventueel welke)
– dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ
– de AGB-code, adres en de handtekening van de arts

Verzekerde zorg:

Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

– stemmingsstoornissen

– angststoornissen

– verslavingen

– aandachtstekortstoornissen (ADHD)

– stoornissen in de impulsbeheersing

– gedragsstoornissen

– persoonlijkhiedsstoornissen

– pervasieve ontwikkelingsstoornissen

– eetstoornissen

– specifieke seksuele problemen

– somatoforme stoornissen


Niet verzekerde zorg:

– aanpassingsstoornissen

– slaapstoornissen

– seksuele stoornissen (m.u.v. de parafilieën)

– specifieke fobieën

– psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening

– relatieproblemen

– studieproblemen

– opvoedingsproblemen

– werkgerelateerde problemen

– psychische klachten zonder dat er sprake is van een psychische stoornis

– leerstoornissen

– intelligentieonderzoek